Llais a llwyfan ar lefel strategol, sy’n adlewyrchu ein cymuned amrywiol

Rhoi Gwerth i’ch Llais Chi

BETH RYDYM YN EI WNEUD

Rydym yn eistedd ar weithgorau gyda'r Awdurdod Lleol, y Bwrdd Iechyd a Phartneriaeth Ranbarthol Gorllewin Morgannwg.

Rydym yn trefnu hyfforddiant i rieni sy'n ofalwyr.

Rydym yn gwrando ac yn bwydo llais rhiant-ofalwyr i mewn i wneud penderfyniadau. Yna rydyn ni'n rhoi adborth i rieni sy'n ofalwyr.

Mae ein Tîm Arwain yn cyfarfod yn rheolaidd i drafod y gwaith rydym wedi bod yn ei wneud.

BETH NAD YDYM YN EI WNEUD

Nid ydym yn darparu gwasanaethau i deuluoedd yn uniongyrchol. 

Nid grŵp cymorth mohonom.

Nid ydym yn eirioli achosion unigol. Fodd bynnag, mae gennym ddiddordeb mawr mewn straeon unigol oherwydd trwy glywed am eich profiadau rydym yn gallu tynnu sylw at faterion.

FFORDD I GYMRYD RHAN

Nid oes angen i chi gofrestru ar ein rhestr bostio i gymryd rhan, ond trwy ddod yn aelod byddwch yn derbyn ein cylchlythyr rheolaidd ac yn cael gwybod am y gwaith rydym yn ei wneud, yr hyfforddiant a'r gweithdai yr ydym yn eu cynnal.

Gallech gymryd rhan trwy gwblhau un o’n harolygon neu arolygon barn, trwy gael mynediad i un o’r cyrsiau hyfforddi rydym yn eu cynnig, trwy ddod i grŵp ffocws, trwy rannu gyda ni eich profiadau o wasanaethau lleol, trwy weithio gyda ni ar brosiectau penodol.

Os ydych chi’n rhiant neu’n ofalwr(aig) i blentyn ag anghenion ychwanegol sy’n byw yn Abertawe, fe gewch chi fod yn aelod o’r fforwm. Cyn gynted ag yr ymunwch chi, fe ddechreuwch chi dderbyn y newyddion diweddaraf am ein gweithgareddau ac am gyfleoedd i gymryd rhan, megis chwarae eich rhan mewn ymgynghoriadau a phrosiectau ymchwil.

Ni waeth i ba raddau y dewiswch chi gymryd rhan yn y Fforwm, fe fyddwch chi’n helpu i wneud gwahaniaeth yn y gwasanaethau sydd mor bwysig i’n plant ni. Ychwanegwch eich llais chi felly at ein holl leisiau ni. Mwyaf o bobl y byddwn ni’n eu cynrychioli, mwya’n y byd y bydd y penderfynwyr yn ein hardal yn gwrando arnom.

Swansea Parent Carer Forum - Comic Relief Community Fund in Wales

We’re thrilled to announce we’ve been awarded £2,737 from Comic Relief Community Fund in Wales to run weekly drop-in ‘coffee morning’ sessions in various community settings across Swansea. This is an opportunity for parent carers to get together in a safe and supportive environment, meet other parent carers, find out more about services available and to meet practitioners who plan and/or deliver services.

The effect of the Covid pandemic on parent carers and their families has been immense, we have experienced isolation, loss of services, exhaustion due to lack of respite care. We now find ourselves facing changes to legislation for additional needs in education, long waiting lists for health, changes to day services and on top of that cost of living increases will disproportionately effect our lives. Through regularly drop-ins, thanks to Comic Relief, we hope parents and carers will rediscover that peer to peer support is a way of regaining confidence, resilience becoming less isolated, more informed and empowered and to improve our wellbeing.

We hope very much that you are able to join us at our drop-ins and we look forward to meeting you. Look out for dates, times and venues on our Facebook page and group.