Spolupráce s místním úřadem na formování služeb a zlepšování zkušeností

co jsme dělali?

PEČOVATELÉ POTŘEBUJÍ PRŮZKUM HODNOCENÍ

Od října do prosince 2019 jsme provedli průzkum, abychom shromáždili znalosti a zkušenosti rodičů pečujících s hodnocením potřeb pečovatelů ve Swansea. Kliknutím níže si můžete prohlédnout výsledky a přečíst si celou kopii naší zprávy:

Každý, kdo se zdá, že potřebuje péči nebo podporu, má nárok na posouzení potřeb pečovatelů

sensory garden illustration

DALŠÍ POTŘEBY TRANSFORMACE

Spolupracujeme s odborem školství místního úřadu a sociálními, zdravotními a řediteli škol na implementaci nové legislativy o dalších vzdělávacích potřebách (více informací, jakmile budou k dispozici).

Chceme zajistit, aby potřeby rodičovských pečovatelů byly zohledněny na každém kroku implementační cesty i mimo ni.

Zákon o dalších vzdělávacích potřebách a vzdělávacím tribunálu (Wales) stanoví nový zákonný rámec pro podporu dětí a mladých lidí s dalšími vzdělávacími potřebami (ALN).