Съвместна работа с местните власти за оформяне на услугите и подобряване на преживяванията

с какво сме се занимавали?

ОЦЕНКА НА ОБЕЖАВАЩИТЕ СЕ НУЖДАЕТ

Проведохме анкета от октомври до декември 2019 г., за да съберем знанията и опита на полагащите грижи родители относно оценките на нуждите на полагащите грижи в Суонзи. Можете да видите резултатите и да прочетете пълно копие на нашия доклад, като щракнете по-долу:

Всеки, който изглежда, че има нужда от грижи или подкрепа, има право на оценка на нуждите на полагащите грижи

sensory garden illustration

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Работим заедно с отдела за образование на местната власт и социалните служби, здравеопазването и главните учители по прилагането на новото законодателство относно нуждите от допълнително обучение (повече информация, когато стане достъпна).

Искаме да гарантираме, че нуждите на родителите, полагащи грижи, се вземат предвид на всяка стъпка от пътя на внедряването и след това.

Законът за допълнителните нужди от обучение и образователния трибунал (Уелс) предвижда нова законова рамка за подкрепа на деца и млади хора с допълнителни потребности от обучение (ALN)