Zapewnienie konstruktywnego kanału komunikacji między rodzicami-opiekunami a partnerami strategicznymi

Nasze priorytety

Każdego roku Forum będzie koncentrować się na tym, co nam powiesz, że jest ważne, obecnie koncentrujemy się na następujących obszarach: -

DODATKOWE POTRZEBY DOTYCZĄCE UCZENIA SIĘ

Achieve inclusion and culture change following the ALN legislation. This will mean children and
young people are appropriately supported through Education and that more parent carers are
working in equal partnership with the professionals involved in meeting their children and young
people’s needs.

SŁUŻBA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

Ensure CAMHS are adapting interventions to meet the needs of disabled children and young people. This will mean appropriately adapted interventions, resulting in good mental health and wellbeing for children and young people in Swansea.

ŚWIADCZENIE USŁUG

Develop clear pathways to services. This will mean there will be a clear pathway for children and young people and parent carers to access services.

CZŁONKOSTWO NA FORUM

Aby zwiększyć liczbę członków i podnieść świadomość tego, co robimy. Oznacza to, że nasz wspólny głos zostanie usłyszany przez decydentów w Swansea i wpłynie na pozytywne zmiany tam, gdzie jest to potrzebne.

ACCESSIBILITY & EQUITY

Ensure disabled people and their families have the same access to services and leisure opportunities in Swansea as everyone else. This will mean removing barriers to participation and building services with accessibility and equity at their core.

Nadrzędnym elementem prac forum jest zapewnienie, aby jego priorytety obejmowały niepełnosprawność ogólną i osoby w każdym wieku, od wczesnych lat po osoby dorosłe, w stosownych przypadkach.