I wneud ymholiad cyffredinol, cliciwch ar y ddolen isod

Swyddfa Gofrestredig

61 Pennard Drive
Southgate
Swansea
SA3 2DN

Ymunwch â Ni

* manylion gofynnol

Dewiswch ym mha ffyrdd y carech chi glywed oddi wrth Fforwm Rhieni a Gofalwyr Abertawe:

Cewch ddad-danysgrifio unrhywbryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein negeseuon ebost. I weld gwybodaeth am ein hymarferion ynghylch preifatrwydd, ewch at ein gwefan.

Mae eich data personol yn ddiogel gyda ni. Wrth gyflwyno’r ffurflen hon gyda’ch enw a’ch cyfeiriad ebost, rydych yn cytuno i awdurdodi Fforwm Rhieni-Ofalwyr Abertawe i ychwanegu eich manylion at ein rhestr bostio ar MailChimp. Ni fyddwn yn cysylltu â chi ond i gyflwyno ichi wybodaeth sy’n berthnasol i’ch aelodaeth, ac ni fyddwn byth yn rhannu nac yn gwerthu eich data personol â/i’r un sefydliad trydydd parti am unrhyw reswm. Cewch ddad-danysgrifio unrhywbryd. Darllenwch ein polisi ynghylch preifatrwydd i ddysgu sut rydym yn amddiffyn ac yn rheoli eich data.