COVID-19

Gwybodaeth i Rieni Gofalwyr

Mae wedi bod yn llethol cadw golwg ar newid gwasanaethau wrth iddynt addasu a gwybod pa wasanaethau sy'n dal i fod ar gael a sut i gefnogi ein teuluoedd orau. Gyda hyn mewn golwg, roedd Fforwm Gofalwyr Rhieni Abertawe yn teimlo bod angen coladu cwestiynau a phryderon rhieni gofalwyr. Yna dechreuon ni weithio gyda Chyngor Abertawe a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i sicrhau bod y cwestiynau a'r pryderon hyn yn cael eu diwallu â gwybodaeth gywir gywir ac unrhyw fylchau yn cael sylw.

Cwestiynau Cyffredin

Gallwch ddarllen ein Cwestiynau Cyffredin (gydag Atebion) trwy ddilyn y dolenni isod.
Illustration of group of people